Doula

thumbnail_fullsizerender-49-001

Att ha en extra person i rummet som finns till för bara er – genom hela förlossningen – är en lyx som fler borde unna sig. En person som lyhört och ödmjukt agerar bollplank, servar, ger massage, informerar, påminner och avlastar. Allt för att bidra till att er upplevelse blir så positiv som möjligt. Din partner känner dig allra bäst och jag som doula kan aldrig ta över hans/hennes roll men jag kan ge råd om hur han/hon bäst kan ge stöd, bekräfta honom/henne, stärka hans/hennes självförtroende och uppmuntra honom/henne till att ha en aktiv roll under födseln av ert barn. Min närvaro gör dessutom att han/hon, utan att ha dåligt samvete, faktiskt kan hämta mat eller sova en stund för att komma tillbaka full med energi och åter bli ett gott och positivt stöd för dig. Du behöver på så sätt aldrig bli lämnad ensam. Två extra ögon, en extra hand och röst är guld värt, i synnerhet om det är en stressig dag inne på förlossningen och personalen har mycket att stå i. Även om de vill så är det omöjligt för barnmorskan och undersköterskan att vara ett fullgott kontinuerligt stöd, när de har fler födande att fördela sin tid mellan. Tillsammans blir vi alla ett perfekt team!

Doulaeffekten – fördelar med en doula

14374227_1772365663023476_2525865409169588224_n

Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller vilken form av smärtlindring man använder.
Ofta beror det i stället på hur väl man lyckas hantera känslorna som uppkommer och vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd, hörd och respekterad samt hur trygg man känner sig.

Följande fördelar har man funnit i forskning kring doula-assisterade förlossningar:

❀ Positivare förlossningsupplevelse! Föräldrarna känner sig mer delaktiga.
❀ Partnern känner sig mer delaktig. När partnern får stöd kan han/hon vara ett bättre stöd till kvinnan.
❀ Kortare förlossning.
❀ Minskat behov av medicinsk smärtlindring.
❀ Minskad risk för kejsarsnitt, sugklocka och tång.
❀ Barn och föräldrar får bättre anknytning!
❀ Bättre amningserfarenhet och färre amningskomplikationer, både vid amningsstarten och under amningsperioden.