Som förlossningsfotograf

förevigar jag ögonblicken.känslorna.samspelet.beröringarna.blickarna.glädjen.styrkan.kärleken.detaljerna.magin. ♡